GPRD

Zásady ochrany osobních údajů

 

Tyto webové stránky provozuje společnost Juvenas Group, spol. s r.o., Chobůtky 439, 595 01 Velká Bíteš, Česká republika.
Jako výrobní a obchodní společnost působící na trhu Evropské unie důsledně dbáme na ochranu soukromí a jako správce osobních údajů postupujeme při jejich ochraně v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše postupy, jakými zpracováváme a chráníme Vaše osobní data v souvislosti s těmito webovými stránkami a v souvislosti s našimi obchodními aktivitami.

 

1.    Jaké údaje o Vás zpracováváme

1.1  Během návštěvy těchto webových stránek shromažďujeme následující informace:

Datum a čas přístupu na stránky a informace, které nám poskytnete vyplněním kontaktního formuláře.

1.2 Pro uskutečnění našich obchodních aktivit zpracováváme tyto osobní údaje našich zákazníků:

Jméno a příjmení (případně titul), pracovní telefon a e-mail kontaktní osoby zákazníka, obvykle tyto údaje poskytne sám zákazník při obchodním jednání nebo zasláním kontaktního formuláře či poptávky.

 

2.    Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

  1. tvorba a využívání statistik
  2. odhalování, zabránění a zjišťování útoků na tyto webové stránky
  3. reakce na Vaše požadavky
  4. obchodní činnost (vyřizování objednávek a smluv)

 

3.    Poskytnutí Vašich osobních údajů

Pro výše uvedené účely budou Vaše údaje poskytnuty následujícím stranám:

  • Poskytovatelé IT sužeb, které využíváme, např. pro webhosting a správu IS
  • Poskytovatelé spedičních služeb / dopravci, které využíváme

Všechny osobní údaje zpracováváme výhradně v České republice a jsou uloženy na serveru společnosti ve výrobním závodě.

Někteří přepravci mohou být z jiných zemích, avšak většinou se jedná o přepravce ze zemí EU, kde jsou pravidla GDPR nastavena.

 

4.    Doba uchování osobních údajů

Data vztahující se k bodu 2.1 až 2.3 uchováváme po dobu 3 měsíců. Případná delší doba bude použita pouze v rozsahu nezbytném k prošetření hlášených útoků na naše stránky.

Osobní údaje k bodu 2.4 uchováváme po dobu 10 let po ukončení obchodního případu (tedy po vypořádání všech povinností a závazků ze smlouvy/objednávky vyplývající, např. po uhrazení faktury, po dobu záruky a pod.).

 

5.    Vaše práva v souvislosti s poskytnutím osobních údajů

V souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů máte právo na přístup, opravu, smazání, omezení zpracování a omezení poskytnutí Vašich dat třetím stranám.

Máte právo podat stížnost dozorovému orgánu EU nebo dozorovému orgánu CZ, což je Úřad na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že došlo k porušení evropského nebo českého zákona o ochraně osobních údajů.

6.    Zabezpečení osobních údajů

Společnost Juvenas Group, spol. s r.o. používá přiměřená opatření, aby zajistila důvěrnost, bezpečnost a celistvost vašich osobních údajů. Přístupy uživatelů k osobním údajům jsou možné podle nastavených oprávnění.

Všichni naši zaměstnanci jsou poučeni o zásadách ochrany osobních údajů našich zákazníků.

 

7. Naše kontaktní údaje

Pro uplatnění Vašich práv či v případě jakýchkoliv dalších dotazů nebo připomínek týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na:

Juvenas Group, spol. s r.o., Chobůtky 439, 595 01 Velká Bíteš

Telefon: +420 777 819 318
Email: info@juvenas.cz