Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník - fyzické osoby, Obchodní zákoník - právnické osoby). Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, není-li u výrobku uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

  1. výrobek byl poškozen při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem, zákazník není povinen zboží od dopravce převzít)
  2. výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelským návodem (pokud u výrobku existuje)
  3. výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje)
  4. výrobek byl poškozen působením živlů
  5. výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje)

Postup při reklamaci

  1. informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem nebo na adrese naší provozovny
  2. zboží zašlete  nebo osobně doručte.
  3. do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou prodejce nevrací.